Registracija uporabnika
free software

Video prikazuje:
  • Registracija uporabnika
  • Aktivacija uporabnika s pomočjo e-pošte
  • Prijava v sistem