Splošni pogoji

Avtorstvo:

 

Vsi podatki in informacije, ki se nahajajo na spletnem mestu www.DostavaHrane.si so last upravitelja portala www.DostavaHrane.si. in so avtorsko zaščiteni. Brez dovoljenja podjetja upravitelja portala je uporaba kakršnekoli informacija ali podatka, ki se nahaja na spletnem mestu www.DostavaHrane.si, za osebne ali komercialne namene prepovedana.

Uporaba dokumentov, podatkov in informaciji, ki so dostopne na spletnem mestu www.DostavaHrane.si je brez dovoljenja upravitelja portala dovoljena samo pod pogoji:


- da sta opomba o avtorskih pravicah in opomba o pogojih uporabe dokumentov vidni v vseh kopijah,

- da je uporaba dokumentov, podatkov in informacij za informativne in nekomercialne namene ali osebno rabo,

- da dokumenti niso spremenjeni.

 

Dokumenti, navedeni zgoraj, ne vključujejo oblike ali postavitve spletnega mesta www.DostavaHrane.si. Elemente teh spletni strani ščitijo zakoni o prepovedi posnemanja blagovne znamke, zaščiti blagovne znamke, nepošteni konkurenci in drugi zakoni, zato jih ni dovoljeno kopirati ali posnemati ne deloma ne v celoti. Logotipov, grafik, zvoka ali slik ni dovoljeno kopirati ali ponovno prenašati brez izrecnega dovoljenja upravitelja portala.Dokumenti, navedeni zgoraj, ne vključujejo oblike ali postavitve spletnega mesta www.DostavaHrane.si. Elemente teh spletni strani ščitijo zakoni o prepovedi posnemanja blagovne znamke, zaščiti blagovne znamke, nepošteni konkurenci in drugi zakoni, zato jih ni dovoljeno kopirati ali posnemati ne deloma ne v celoti. Logotipov, grafik, zvoka ali slik ni dovoljeno kopirati ali ponovno prenašati brez izrecnega dovoljenja upravitelja portala.

 

Omejitev jamstva

 

Upravitelj portala ne daje nikakršnih zagotovil in jamstev glede točnosti in primernosti informacij, ki jih uporabniki pridobivajo na spletnem mestu www.DostavaHrane.si. Upravitelj portala in njegovi dobavitelji niso v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli posebno, posredno ali posledično škodo ali škode, ki bi izhajale iz produktov ali informacij, ki jih uporabniki pridobijo na spletni mestu www.DostavaHrane.si ali katerem koli drugem spletnem mestu, ki ga ima upravitelj portala v lasti oziroma ga vodi, licencira ali nadzira. Upravitelj portala www.DostavaHrane.si tudi ne odgovarja za nobeno nezmožnosti uporabe, izgube podatkov ali dobička, bodisi kot posledico pogodbe, malomarnosti ali drugega kaznivega dejanja v posredni ali neposredni povezavi z uporabo informacij, ki so na voljo prek teh storitev.

 

Račun, geslo in varnost člana

 

Uporabnik mora opraviti postopek registracije in pri tem podati ažurne, celovite in točne podatke, kot jih zahteva ustrezen registracijski obrazec. Uporabnik si ob registraciji izbere tudi geslo in uporabniško ime. Uporabnik je v celoti odgovoren za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in računa ter tudi za vse dejavnosti, ki se dogajajo v okviru uporabnikovega računa. Uporabnik se strinja, da bo ob morebitni nepooblaščeni uporabi računa ali kakršnem koli drugem kršenju varnosti takoj obvestili upravitelja portala www.DostavaHrane.si

 

Upravitelj portala www.DostavaHrane.si ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi utegnila nastati kot posledica uporabe uporabnikovega računa ali gesla s strani tretje osebe, bodisi z vednostjo uporabnika ali brez nje. Uporabnik je odgovoren za škodo, ki jo utrpi upravitelj portala www.DostavaHrane.si ali tretja oseba zaradi uporabe uporabnikovega računa ali gesla s strani tretje osebe. Brez dovoljenja imetnika računa je prepovedana uporaba računa s strani tretjih oseb.

Upravitelj portala www.DostavaHrane.si si pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije informacije, ki jih šteje za nujne, da ustreže pogojem ustreznih zakonov, predpisov, zakonskega postopka ali vladne zahteve, kakor tudi da po svoji presoji deloma ali v celoti uredi, zavrne objavo ali odstrani informacije ali gradivo.

 

Prepoved nezakonite ali nedovoljene rabe

 

Uporabniki in obiskovalci spletnega mesta www.DostavaHrane.si ali katerega koli drugega spletnega mesta, ki ga ima upravitelj portala v lasti oziroma ga vodi, licencira ali nadzira lahko uporabljajo storitve le pod pogojem, da jih ne uporabljajo za nezakonite namene oziroma za takšne, ki jih ti pogoji, zahteve in opombe prepovedujejo. Storitev se ne smejo uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil takim storitvam ali motil katero koli tretjo osebo pri njihovi uporabi ali uživanju. Prepovedan je vsak poskus pridobivanja nepooblaščenega dostopa do računa katere koli storitve, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s katerim strežnikov ali s katero od storitev, s hekerskimi posegi, pridobivanjem gesel ali drugimi načini. Prepovedano je tudi pridobivanje ali poskus pridobivanja gradiva ali informacij na drug način od tistih, ki so v ta namen na voljo prek storitev.

 

Zasebnost in zaščita osebnih podatkov

 

Z vnosom podatkov ob registraciji uporabnik izjavlja, da se strinja, da bodo podatki za namene upravljanja spletnega mesta, ohranjanja medsebojnega poslovnega odnosa ter optimizacije ponujanih vsebin v skladu z osebnimi interesi uporabnika shranjeni in obdelani. Poleg tega uporabnik izrecno izjavlja, da se strinja, da se lahko podatki za namene upravljanja spletnega mesta, ohranjanja medsebojnega poslovnega odnosa ter optimizacije ponujanih vsebin v skladu z osebnimi interesi uporabnika posredujejo tudi iz Evropske unije. Podjetje zagotavlja, da osebni podatki ne bodo prodani, zamenjani, posojeni ali kako drugače posredovani ali dani na razpolago tretjim osebam. Izjema je posredovanje podatkov tretjim osebam v primeru izpolnjevanja sodnih zahtev, uveljavljanja ali izvajanja naših poslovnih dogovorov ali če je treba zaščititi pravice, lastnino ali varnost spletnega sistema, naše uporabnike ali tretje osebe.

 

Avtorske pravice

 

© 2010 www.DostavaHrane.si